Hem > Bild, Dator, Doku 09, Foto, Tankar > Doku 09

Doku 09

23 september, 2009

Jag har bestämt mig för att ansluta mig till delar av Dogma 07 och att försöka låta detta styra mitt fotograferande. Men jag måste göra vissa inskränkningar och ändringar för att det ska passa mig.
1. Allt foto ska genomföras utan påverkan från fotografen. Ingen manipulation eller arrangemang av motivet får ske.
Anm. Så fort en fotograf inträder i ”rummet” så påverkas människor runt omkring. Det tar lång tid och mycket ”knäppande” innan människorna glömmer bort fotografen. Men jag förstår andemeningen och jag arrangerar eller manipulerar aldrig fotografier så punkt 1 är OK för mig.
2. Bara befintligt ljus är tillåtet.
Anm. Helt okej. Inget problem. Jag använder aldrig annat än befintligt ljus.
3. Bilden får efter exponeringen inte beskäras.
Anm. Min skanner beskär varje ruta med ett par millimeter men utöver detta kommer ingen beskärning att ske.
4. Bara en typ av film, alternativt Färg eller Svart/Vitt för digitalkameror.
5. Bara en optik, alternativt en brännvidd, på zoomobjektivet.
Anm. Punkterna 4 och 5 är inget problem.
6. Bilden får inte innehålla ytliga/konstlade motiv som våld, pornografi eller liknande.
Anm. Eftersom jag inte anser att alla bilder som visar våld eller pornografi automatiskt är ytliga eller konstlade så gäller inte denna punkt för mitt fotograferande.
7. Bilden får inte manipuleras.
Anm. Jag kommer möjligen att ”manipulera” bilden på samma sätt som i ett traditionellt mörkrum med skuggningar och efterbelysningar.
8. Bilden skall återge verkligheten så nära som möjligt utan orealistiska färger och/eller överdriven kontrast.
Anm. Okej med den reservation som gäller för punkt 7.
9. Om kameran medger mer än ett bildformat skall ett format väljas.
Anm. Den tilltänkta kameran har bara ett format.
10. Bilden, inte fotografen eller tekniken, skall uppmärksammas.
Anm. Det var väl tanken med detta?

En smula rörigt kanske? Men jag behövde tänka genom och försöka hitta min ”fotografis rötter”.

Annonser
Kategorier:Bild, Dator, Doku 09, Foto, Tankar
  1. 23 september, 2009 kl. 06:57

    Verkligen kontrast till dagens digitala fotograferande och manipulerande av bilder. Men det var mycket att tänka på.

  1. No trackbacks yet.
Kommentarer inaktiverade.