Jesus lever

15 januari, 2010

Torgmöte för kristna. Köping, maj 1975.

–––––
Kamera: Nikkormat
Film: troligen Tri – X 400 ASA
Framkallare: troligen Rodinal

Annonser