Jobb åt alla

7 september, 2010

”Fler jobb är den viktigaste frågan för svensk ekonomi, tillväxt och utveckling. Vi vill bryta dagens utveckling där överskott förvandlas till underskott, där skatten sänks med lånade pengar och tillväxten minskar medan klyftorna och arbetslösheten biter sig fast.” (Gävles socialdemokrater i valutskick)

.

Armanbo kalkbruk. Sala den 30 augusti 2010

.

Jobb åt alla och fler jobb låter ju bra förstås i valtider.  Men… samtidigt talar politikerna om vikten av att vi arbetar längre nu när ”köttberget” ska gå i pension. Vi ska arbeta ända till 69 års ålder tycker en del. Annars hotar arbetskraftsbrist i framtiden. Födda mellan 1940 och 1945 har redan pension och trots detta är arbetslösheten fortfarande hög. Är det då inte dags att arbeta mindre och införa 6–timmars arbetsdag för att få ner arbetslösheten? Jag ska erkänna att jag har svårt att få politikernas resonemang att gå ihop. Men jag är ju bara en sketen föredetting i ”utanförskapets” slutfas. Hur ska jag kunna begripa något? Det handlar kanske bara om skattesänkningar, nedmontering av vår gemensamma välfärd och utförsäljningar av vår gemensamma egendom? För att detta ska bli möjligt så måste vi arbeta mer? Jag begriper intet. Men vad var det nu han Lafarque skrev?

”Ett besynnerligt vansinne har gripit arbetarklassen i de länder där den kapitalistiska civilisationen härskar. Detta vansinne drar i sitt kölvatten med sig det individuella och sociala elände, som sedan två århundraden plågar en dyster mänsklighet. Det är kärleken till arbetet, den med döden kämpande lidelsen för arbete, vilken drivits dithän att livskraften hos den enskilda människan och hennes avkomma bryts ned. Istället för att kurera denna sinnesförvirring har präster, ekonomer och moralister gjort arbetet till något heligt.” Paul Lafarque, 1883.

–––––
Kamera: Panasonic FZ–30

Annonser
 1. 11 september, 2010 kl. 01:41

  Så rätt! Vad hände med 6-timmarsdagen? Ingen vågar ens nämna detta äldre förslag. Fyra heltidare idag skulle ge plats till en femte. Det skulle få ner arbetslösheten ordentligt.
  Otäckt bra citat, riktigt skrämmande när jag ser årtalet. Som vanligt inget nytt under solen. Men våra nuvarande regeringspartier ser verkligen arbetet som en religion och lösningen på alla problem. Trist.

  • vildhunden
   11 september, 2010 kl. 05:23

   Produktiviteten har fördubblats sedan 70–talet. Idag arbetar vi två och en halv vecka längre per år än under 70–talet. Vi ska arbeta till 69 års ålder, säger politikerna, samtidigt som äldre arbetskraft är icke önskvärd på arbetsmarknaden. Den arbetskraft som efterfrågas av företagen är den som är under 30 år och har en för arbetet relevant utbildning. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög. Jag begriper inte hur politiker och företagare resonerar. Jag tror att vi måste börja tänka lite ”annorlunda” ifråga om arbete och människors försörjning om inte samhället ska kollapsa helt.

 1. No trackbacks yet.
Kommentarer inaktiverade.