För länge sedan

24 oktober, 2010

Umeå ca. 1980

.

Från trotskist och Fjärde Internationalen till kristendom och frälsning.

––––
Kamera: Nikon FM

Annonser