Hem > Digitalt foto, Diverse, Panasonic > Den åttonde dagen i juli

Den åttonde dagen i juli

8 juli, 2011

DOUWE – S

.

Fartygen kommer och går. Nyss var det DOUWE-S från Kampen som lastade sågspån. Under lastningen av DOUWE-S låg CATHMA från Nederländska Antillerna ankrad och väntade på sin tur att få komma till kaj och fylla lastutrymmet med spån. När DOUWE-S lämnade hamnen angjorde CATHMA den. Båda fartygen hade samma destination efter lastning nämligen Varberg.

.

CATHMA

.

Längre in i hamnen ligger ytterligare tre båtar. Bogserbåten Starkodder , trålaren GE 49 och en liten bogserbåt med ett för mig okänt namn.

.

Starkodder

.

För två år sedan lades massafabriken ner. På en ort med krympande befolkning förlorade 325 personer jobben. Vid årsskiftet stängs sågen tillsammans med Nordens modernaste pelletsfabrik. Ytterligare 110 får gå hem tillsammans med ett okänt antal anställda hos underentreprenörer. Sedan finns inga industrier kvar. År 1960 bodde här 1657 personer. År 2010 var antalet invånare 968. Vad som redan skett på andra håll runtom i landet händer här och nu. Människorna flyttar och samhället förtvinar.

.

Kamera: Panasonic FZ 30

Annonser